Sergančiųjų ŠN neinvazinis hemodinamikos įvertinimas.


Sergančiųjų ŠN neinvazinis hemodinamikos įvertinimas.

Problema
Širdies nepakankamumas yra susijęs su padidėjusiu mirtingumu ir didesnėmis sveikatos priežiūros išlaidomis, kurios skiriamos pacientų hospitalizavimui. Norint išvengti dažnų hospitalizacijų, svarbu nustatyti  ligos sunkumą ir įvertinti prognozę bei atsižvelgiant į gautus tyrimų rezultatus, paskirti tinkamą gydymą. Todėl reikalinga parinkti ir atlikti diagnostinius tyrimus, kurie geriausiai atspindėtų paciento hemodinamikos rodiklius ir leistų tinkamai įvertinti paciento būklę. Vertinti hemodinamiką galima invaziniais ir neinvaziniais tyrimų metodais.
Invaziniai nėra rutininiai ir praktikoje naudojami retai, galimos komplikacijos, reikalingi įgūdžiai ir sterili aplinka, šie tyrimai yra brangūs.
Neinvaziniai tyrimo metodai yra paprasčiau atliekami, labiau prieinami, nei invaziniai, nėra rizikos, mažesnė kaina. Naudingi lėtinėmis ligomis sergantiems ambulatoriniams pacientams (sergantiems ŠN, plautine hipertenzija (PH), esant elektriniam širdies stimuliatoriui (EŠS), dusuliui  stebėti, diagnozei, prognozei ir gydymo efektyvumui vertinti.
Gairės
Siekiant tinkamai įvertinti pacientų hemodinamikos rodiklius, reikia pasirinkti tyrimo metodus, kurie labiausiai atitiktų idealaus hemodinamikos tyrimo metodų kriterijus. Tyrimų metodai turėtų atitikti šiuos kriterijus: turėtų būti patikimi, tikslūs, būtų galima tęsti hemodinamikos vertinimą ilgesnį laiką, turėtų būti nepertraukiami, nesukeliantys komplikacijų, lengvai taikomi klinikinėje praktikoje, greitai gaunami matavimo rezultatai, vykstant tyrimui gauti duomenys aiškūs ir lengvai interpretuojami, nepriklausantys nuo tyrėjo įgūdžių, patirties, atliekamų veiksmų, tinkami įvairaus amžiaus žmonėms ir nebrangūs.
Vienas iš dažniausiai praktikoje naudojamų tyrimų - impedanso kardiografijos tyrimas, kuris padeda neinvaziniu būdu įvertinti pakitusios hemodinamikos rodmenis: širdies minutinį tūrį (ŠMT), širdies indeksą(ŠI), sistolinį tūrį (ST), sisteminį kraujagyslių pasipriešinimą (SKP), kairiojo skilvelio kraujo išstūmimo laiką, tėkmės indeksą, akceleracijos indeksą ir kt.
Sprendimas
Impedanso kardiografija (IKG) yra neinvazinis, nebrangus, greitai atliekamas tyrimas, leidžiantis lengvai vertinti hemodinamikos rodiklius, nereikia specialiai apmokyto personalo, tyrimą gali atlikti vienas asmuo. Paprasta ir patogu naudotis, dedami 4 specialūs davikliai su didelio ploto lipnia dalimi po du iš kaklo ir krūtinės ląstos pusių. Nereikia papildomo gelio ICG elektrodams. Specialus atstumas tarp elektrodų padidina matavimų tikslumą.
Impedanso kardiografijos tyrimo procedūra:
  • Tiriamasis apklausiamas (nusiskundimai, ligos istorija), apžiūrimas (objektyvi būklė).
  • Tiriamasis nusirengia iki pusės, atsigula lovoje ant nugaros.
  • Ant krūtinės ląstos (ties vidurine pažastine linija) ir kaklo šono uždedami 4 elektrodai
  • Prijungiamas impedanso kardiografas ir registruojama 5–15 min. trukmės impedanso kardiograma.
  • Tyrimo metu tiriamasis turi gulėti ramiai.
  • Nuimami elektrodai ir tyrimas baigiamas.
Atliekant impedanso kardiografiją gydytojas pakankamai greitai gali įvertinti paciento hemodinamiką atspindinčius rodiklius. Šio tyrimo metu, kai kurie parametrai yra tiesiogiai matuojami, likusieji yra apskaičiuojami pagal algoritmus.
Viena iš pagrindinių indikacijų atlikti IKG sergant širdies nepakankamumu yra neinvaziniu būdu stebėti skysčių kiekį, remiantis gautais duomenimis galima tikslingiau parinkti gydymą, vertinti atsaką į gydymą, koreguoti vaistų dozes. Taip pat IKG tikslinga atlikti ir norint įvertinti inotropinio gydymo efektyvumą, stebėti hemodinamikos parametrus. Šis tyrimas naudingas nustatant ūminio dusulio priežastį, ar jis širdinės ar plautinės kilmės. Pvz:
STR Sistolės laiko koeficientas (Didesnis nei 0,5  STR asocijuojasi su išemine širdies liga ir prasta išstūmimo frakcija (mažiau nei 40%)). STR yra daug jautresnis kairiojo skilvelio funkcijos pokyčiams nei širdies indeksas.
VI greičio indeksas, ACI pagreičio indeksas. Mažesnis VI ar ACI reiškia pablogėjusią KS funkciją. Aortos kraujo greitis ir pagreitis (ir VI ir ACI) stipriai įtakojami prieškrūvio ir pokrūvio.
Esant širdies nepakankamumui gydytojui nereikia atlikti ultragarsinio tyrimo, kad nustatytų kokio silpnumo kontraktiliškumas yra Tai dūžis po dūžio  galima stebėti monitoriuje.
Daug mokslininkų tyrinėja impedanso kardiografijos duomenis, lygina juos su kitais kardiologijoje naudojamais tyrimais. Remiantis įvairių tyrimų išvadomis, daugelis mokslininkų pripažįsta, jog šis tyrimas naudingas hemodinamikos įvertinimui sergant ŠN.

Daugiau

Kontaktai
Produktų ir pardavimo vadybininkas
Nerijus Dundulis
Telefonas: +370 699 54 698
El. paštas: nerijus@diamedica.lt

Panaudoti produktai
sprendime