Aktualu

Sedacija RITS

2021 09 06

paskelbė atliktos Sedaconda (SED001) studijos rezultatus aukštai reitinguojamame moksliniame žurnale „Lancet Respiratory Medicine“.

"Labai džiaugiamės, jog mūsų atlikta studija yra publikuota „Lancet Respiratory Medicine“ žurnale. Didžiausios apimties inhaliacinės sedacijos studijos rezultatai rodo, jog izoflurano naudojimas su AnaConDa yra veiksmingas ir saugus sedacijos būdas bei parodo terapinius jo privalumus: sumažėjusį opioidų poreikį, greitesnį prabudimą ir spontaninį kvėpavimą. Atsižvelgiant į rezultatus, inhaliacinę sedaciją galima priskirti pirmosios eilės terapijai,” teigia studijos vadovas docentas Andreas Meiser (Saarland Universiteto medicinos centras, Hamburgas, Vokietija).

 Trumpai apie atliktą Sedaconda studiją:

Sedaconda studijos rezultatai rodo, kad Sedaconda (Izofluranas), tiekiamas per AnaConDa, pagreitina spontaninį kvėpavimą, taip pagerinant plaučių funkciją per ir po plaučių ventiliacijos ir užtikrina greitesnį ir tiksliau prognozuojamą pabudimą, lyginant su intraveniniu propofolio naudojimu.

Studija buvo atliekama 23 intensyvios priežiūros klinikose Vokietijoje ir Slovėnijoje, joje dalyvavo 301 pacientas, kuriam buvo atliekama mechaninė plaučių ventiliacija. Pusei pacientų sedacija buvo atlikta naudojant Sedaconda (Izofluranas), tiekiamą per AnaConDa, kitai pusei – naudojant propofolį.  

Nuoroda į studiją: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213260021003234